• banner

Poradnia logopedyczna i neurologopedyczna

Personel medyczny:

Mgr . Ewa Grzankowska, Neurologopeda

Mgr Anna Bartnik- Markowska,  Logopeda

Poradnia czynna

Poniedziałek 15:00-19:00 (przyjmuje  mgr Ewa Grzankowska)
Środa 9:00-13:00 (przyjmuje mgr Anna Bartnik -Markowska)
Piątek 15:00-19:00 (przyjmuje mgr Anna Bartnik –Markowska)

 

Pacjenci mogą rejestrować  się: osobiście w poradni, telefonicznie oraz za pomocą poczty email (zakładka Kontakt).

W trakcie rejestracji należy poinformować personel z jakiego rodzaju usług (NFZ,  wizyty prywatne czy abonament medyczny)pacjent zamierza skorzystać .

 

Świadczymy usługi w ramach:

  • NFZ – niezbędne jest skierowanie od lekarza POZ lub innego specjalisty.
  • wizyty prywatne – w dniach przyjęć na NFZ po godzinach przyjęć dla pacjentów NFZ
  • abonamenty medyczne – terminy wizyt uzgadniane indywidualnie

Podstawowy zakres świadczeń:

  • diagnostyka i rehabilitacja wad wymowy u dzieci i dorosłych,
  • diagnostyka i rehabilitacja opóźnionego rozwoju mowy u dzieci,
  • diagnostyka i rehabilitacja zaburzeń płynności mowy,
  • rehabilitacja mowy osób z afazją,
  • diagnostyka i rehabilitacja mowy dzieci z rozszczepem podniebienia po operacjach plastycznych i odtwórczych

 

1

1